poniedziałek, 10 lutego 2014

Satsvarūpa dāsa Gosvāmi „Czym są Wedy? Zarys myśli staroindyjskiej wraz ze słownikiem terminów sanskryckich”

Satsvarupa Dasa Goswami Źródło: Wikimedia
Wedy w kieszeni

Satsvarūpa dāsa Gosvāmi był uczniem Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda i jego sekretarzem. Studiował Wedy i jednocześnie wykładał wiedzę o nich na wielu uczelniach w Stanach Zjednoczonych.

„Książka ta ma służyć za podręcznik dla studentów literatury i kultury wedyjskiej, pozwalający im wysłuchać tej wspaniałej tradycji, która mówi sama za siebie”* - napisał w notce odautorskiej.

Nie jestem studentem i nie o studiowanie wiedzy wedyjskiej mi chodziło, a raczej o jakieś usystematyzowanie pewnych wiadomości. I to znalazłam. Autor w miarę prosty (czy to może być proste?!) i przystępny sposób udziela, w tej niewielkiej objętościowo książeczce (format iście kieszonkowy!), podstawowych informacji na temat hinduizmu, lub raczej āryanizmu – tak bowiem określają się ludzie żyjący zgodnie z zasadami Wed.

Satsvarūpa dāsa Gosvāmi opisuje pokrótce księgi, które są zaliczane do Wed, przedstawia najważniejsze elementy wedyjskiej myśli, sposoby jej przekazywania i nauczania oraz wpływ na społeczeństwo wyznające te zasady. Na końcu książki znajdziemy słowniczek podstawowych terminów sanskryckich.

Autor przedmowy – Dr. Thomas J. Hopkins z Departamentu Studiów Religijnych Franklin and Marshall College - pisze o tym opracowaniu tak:

„(...) jestem pod dużym wrażeniem prezentacji Satsvarūpa dāsa Gosvāmiego. Jej pierwszy rozdział jest jednym z najlepszych opracowań ukazujących rolę guru w przekazie wiedzy duchowej. Rozdziały „Zasadnicze elementy myśli wedyjskiej”, „Literatura wedyjska – siddhānta i historia”, „Nauki ācāryów” i „Impersonalizm kontra teizm” są doskonałymi streszczeniami teologii bhakti, takiej jaka rzeczywiście zawarta jest w indyjskiej tradycji religijnej, a rozdział „Starożytna filozofia społeczeństwa wedyjskiego” daje przejmujący przykład społeczeństwa skupionego na Bogu”**.

Satsvarūpa dāsa Gosvāmi pisze z punktu widzenia osoby wyznającej wyższość zasady poznania duchowego, sprzeciwia się i podważa sensowność empirycznych badań nad Wedami i ich historią. Bez względu jednak na nasze własne nastawienie książeczka może być dobrym przewodnikiem wprowadzającym nas w świat społeczeństwa wedyjskiego.

---
* Satsvarūpa dāsa Gosvāmi, „Czym są Wedy? Zarys myśli staroindyjskiej wraz ze słownikiem terminów sanskryckich”, wyd. RU ZSP Politechniki Wrocławskiej, 1986, s. 9.
** Thomas J. Hopkins, ”Przedmowa”, w: Satsvarūpa dāsa Gosvāmi, op. cit., s. 5-6.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz